Fund for Wild Flora and Fauna

Кариерно развитие за студенти от Биологическия факултет на Софийския университет ги срещна с екипа на ФДФФ по време на традиционната Младежка научна конференция “Климентови дни”

По време на конференцията бе организирана Кръгла маса „Кариерно развитие“, чиято цел бе да срещне докторантите и студентите от Биологическия факултет с потребителите на кадри.

По време на форума за първи път в Биологическия факултет беше организиран БиоФест.

Целта на събитието е посетителите да видят различни атрактивни практически занятия, да открият красотата и магията на биологията, а след време да станат студенти и научни изследователи в тази област. В БиоФеста участваха представители на всички направления на специалностите, които се изучават във Факултета, включително и фундаментални теоретични катедри, които представят своята работа по интересен за посетителите начин.

Фонд за дивата флора и фауна взе участие в Кръглата маса, като презентира възможностите за кариерно развитие на младите биолози в структурите на неправителствения сектор, работещ за опазване на дивата природа.

По традиция започнала през 2015, когато ФДФФ съорганизира конференцията и внушителната изложба „Голямото завръщане“, и тази година научното събитие продължи с изкуство.

Първата изложба, организирана от ДАФНИ (Дружество на анималисти, флористи и научни илюстратори) беше открита на 18 ноември в Националния природонаучен музей. В нея бяха включени произведения на голяма част от съвременните български художници, работещи активно в областта, както и оригинални творби, публикувани в едни от най-ранните български научни издания.

Куратор на изложбата е Христина Грозданова, докторант на Националната художествена академия и ключов доброволец на Фонд за дивата флора и фауна. Първата среща за учредяването на ДАФНИ събра художниците- учредители в село Ракитна в началото на 2016, домакинствана от „Живот на Кресненския пролом“. Лешоядите, костенурките и други целеви видове на проекта представляват вдъхновение за художниците, заради което биват често илюстрирани и така популяризирани сред градското население.