Fund for Wild Flora and Fauna

Експертна среща в пролома Увац, Събрия

Експерти в опазването на лешоядите от България (ФДФФ), Сърбия (Национален парк Увац и Фондация за защита на хищните птици) , Хърватия (Дружество за защита на белоглавия лешояд) и Гърция (Горско стопанство Йоанина) се събраха в пролома на река Увац, Сърбия. Там e най-голямата по численост и прогресираща популация на белоглави лешояди на Балканите от  210 двойки, птиците гнездят в четири колонии – Увац, Милешевка, Радойня и Трешница. От тях са отгледани 130 малки през 2017.

Тя често „захранва“ с птици съседните колонии в Македония, Гърция и България, а десетки неполовозрели „сръбски“ лешояди мигрират през Кресненския пролом и посещават районите на реинтродукция във Врачански Балкан.

За щастие на природозащитниците, грижата за колонията от белоглави лешояди в Увац е поета от сръбската държава, което води до дългосрочно и устойчиво подпомагане, а това се изразява в бързия растеж на колонията от 30-40 двойки през 1980 до 210 днес.

Експертната среща имаше за цел честване на Международния ден за опазване на лешоядите, обмяна на опит и координиране на общи действия за опазване на лешоядите в Западни Балкани.

Участието на ФДФФ в срещата е благодарение на проект LIFE14 NAT/BG/649 Светло бъдеще за черния лешояд.  Проектът обединява усилията на пет основни партньора от четири европейска страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия. Той предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с внасяне и освобождаване на птици от Испания, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, намаляване на заплахите и развитие на националните капацитети.