Fund for Wild Flora and Fauna

Актуално от кампанията „ лешояди- детективи“

Немският зоопарк Görlitz- Zgorzelec се включи в кампанията на ФДФФ за набиране средства за поставяне на повече предаватели върху лешояди-детективи. Те бяха въведени като термин от ФДФФ, за да се даде име на нов подход за проследяване и контрол върху нелегалното тровене в природата на Балканския полуостров.

Три белоглави лешояда бяха открити отровени в Гърция през юни 2018

Уловеният и маркиран див лешояд  1H през 2017 в Кресненския пролом, показа обезпокояващо поведение през юни 2018.

След като беше маркиран, той отлетя и се задържа в централните гръцки планини през лятото на 2017. Зимата на 2017-2018 птицата прекара в Източни Родопи, а през април 2018 отново потегли на югозапад към планината Акарнаника и Месолонги, край Йонийско море. 1Н се върна в Централна Гърция, планината Аграфа, на 13.05.2018, където скоро след това предавателят спря да работи, което беше сигнал за случващото се.

Христо Пешев от ФДФФ посети района и намери разлагащия се труп на птицата.

Данните от местоположението в  предишните дни на лешояда 1Н ни насочиха към евентуалното място на заложената отрова. Предавателят и данните бяха категорични, а нашият екип алармира НП Чумерка за подозренията. Рейнджъри от Парка и кучето за търсене на отрови на  Hellenic Ornithological Society претърсиха района, за съжаление намериха още два мъртви белоглави лишояда. Откриха и примамката- труп на теле, на половина изяден. Наблизо е изало пластмасова бутилка с бял прах.

Останките на трите белоглави лешояда и прахът бяха замразени и съхранени за токсикологични проби.

Случаят доказа нуждата от координирани международни действия срещу нелегалното тровене.

Заплаха за лешоядите

Отровите са най-голямата заплаха за лешоядите по света. Това е разписано и в Плана за действие за опазване на лешоядите на Стария свят (Европа, Азия и Африка), като част от Споразумението за опазване на Евроазиатско- Африканските мигриращи хищни птици. В подготовката на Плана през 2016 ФДФФ взе активно участие.

Екстензивното животновъдство в Централна Гърция е широко застъпено, което привлича хищници и причинява редовни конфликти с местните животновъди. Опазването на стадата е трудно и някои от тях залагат капани за вълците в трупове на домашни животни. Подобни конфликти на хищници-фермери и пагубни ситуации за лешоядите, са често срещани на Балканите, където популацията на вълка е стабилна.

Борба с отровите в природата

Много страни отделят значителни средства и енергия в борбата срещу незаконното тровене. Много са и проектите подпомогнати от Програма Лайф + за борба с отровите в природата. ФДФФ работи от създаването си за предостратяване на нелегалното тровене. За целта са създадени редица нови методи и инструменти за натиск в районите ни на действие.

Какво да направим при намиране на отровени животни