Fund for Wild Flora and Fauna

Лешоядите в Кресненския пролом- актуален брой и движения

Лятото за колонията белоглави лешояди от Кресненския пролом премина високо в Пирин. Националният парк и пашуващите стада в него успяха да изхранят лешоядите близо три месеца. Отчитаме това като голям успех в усилията ни да направим колонията по-самостоятелна и устойчива за района.

_MG_2264

Групата се върна през октомври, а в края на месеца 50 белоглави лешояди бяха наблюдавани едновременно днес на нощувката на вида в Кресненския пролом. Това е най-големият брой, наблюдавани наведнъж индивиди от началото на реинтродукцията на вида, през 2010 г.

През ноември младите белоглави лешояди започнаха есенните си скитания, а ние отбелязваме посетители от целия Балкански полуостров. От Врачански балкан това е лешоядчето с пръстен B2C, от Източни Родопи лешоядчето 3А маркирано от БДЗП, имаме още посетители от Сърбия и Хърватия. Нов рекорд от 54 птици над площадката край село Ракитна.