Fund for Wild Flora and Fauna

Два белоглави лешояди убити от ток в Креснеското дефиле

На 21 юни екипът на „Живот за Кресненския пролом“ откри два белоглави лешояда- убити от ток в два поредни дни на различни електропроводни стълбове в Кресненското дефиле. Птиците се едногодишни, преминаващи през района по време на тяхната миграция и скитане.
За съжаление, токът се оказа един от основните убийци на лешоядите, които освободихме в рамките на проектите Завръщането на лешоядите и Живот за Кресненския пролом , като от 2010 година досега имаме над 32 жертви. Затова, стартиралият наскоро проект Нов живот за лешоядите LIFE14 NAT/BG/649 има специална дейност за обезопасяване на рискови стълбове, с което се надяваме да ограничим до минимум невинните жертви.

В сътрудничество с ЧЕЗ Разпределение България АД и тяхната адекватна и навременна намеса на 28 юни беше обезопасен стълбът-убиец край село Ракитна. Гребените бяха изработени от екипа на ФДФФ.