Fund for Wild Flora and Fauna

Лешоядчетата Боян и Острава бяха настанени в новия си дом в дивата природа

Младежите пристигнаха на 24 юли, като Острава беше доставена лично от екип на зоопарка Острава в Чехия, където е излюпена и отглеждана до момента. Лешодчето Боян пистигна с полет  от Рига – Латвия. И двете птици са дарение от съответните зоопаркове, които сами покриха и средствата за транспортирането на птиците до България.

Скоро след това птиците бяха маркирани, като за целта им бяха поставени сателитни предаватели, цветни пръстени и бяха избелени част от перата им. Това ще позволява тяхното проследване във всеки един момент, както и различаването им при пряко наблюдение от разстояние. По време на специална церемония, птиците бяха символично дарени от зоопарковете на българското Министерство на околната среда и водите, което беше представен от г-н Валери Георгиев, началник отдел Биоразнообразие към Националната служба за защита на природата.  След това, от своя страна, той предаде птиците на Проект „Светло бъдеще за черния лешояд“, в лицето на Елена Стоева – Ръководител на проекта.

След церемонията птиците бяха настанени в изкуствено гнездо – така наречения хак в Котленска планина.

снимка

Това място беше подговяно години наред за целта, а от пускането на първите белолави лешояди мина десетилетие. Десетки години в Котленска планина ФДФФ работи за  възстановяване и затвърждаване на природоопазващи земеделски практики, с цел да се създаде устойчива и благоприятна среда за адаптиране на лешоядите и създаването на нови колонии. Транхуманцията или сезонното овчарство в Стара планина  е древна и важна практика за отглеждане на овцете.

Наскоро екипът ни наблюдава почти 50 белоглави лешояда, три египетски лешояда и един див картал на площадката за подхранване в  Котел, което затвърждава района като предпочитан от тези видове.

Карталите те ще бъдат подхранвани, без да виждат хора, докато отраснат и сами напуснат гнездото си. Птиците са първите от вида си, които ще живеят на свобода в дивата природа, след като вида изчезва от страната през 30те години на миналия век. Очакват ги много рискове и адаптирането им към дивата природа е голямо предизвикателство. Все пак се надяваме те спешно да се адаптират, а защо не и някой ден загнездят и да създадат поколение.

Методологията, по която се връщат птиците в природата е тествана от години в други европейски страни като Франция и Испания, където благодарение на нея е била възстановена популацията на вида. В много страни се полагат значителни усилия за възстановяване на популацията на лешоядите, поради уникалната екологична роля, която изпълняват. Те са истински „санитари на дивата природа“, които унищожават напълно труповете на домашни и диви животни и по този начин възпрепятстват разпространението на заболявания. Те също така напълно заместват функцията на екарисажите, като по този начин пестят милиони на икономиката, частните стопани и животновъдите, а също така допринасят за спестяването на много въглеродни емисии, отделяни при транспортирането на животни от цялата страна до екарисажите.