Fund for Wild Flora and Fauna

Започна гнездовият сезон за белоглавите лешояди в Кресненския пролом и Стара планина

Февруари 2017

снимка ФДФФ

Кресненски пролом– една двойка мъти, две се готвят да снесат, а три други се колебаят, дали да загнездят в Дефилето или на Демир Капия в Македония. Първите три споменати двойки са само от птици пуснати в Дефилето. Втората група от три двойки са смесени с по един български и един македонски лешояд. Вероятно затова, все още не са се разбрали, къде да се установят – на идеалните варовикови скали на Демир Капия или близо до добре заредения “ресторант” за лешояди в Дефилето. Реинтродукцията на лешоядите започна от 2009 и стана възможна чрез проекта „Живот за Кресненския пролом“ LIFE 11 NAT/BG/ 363, 2012-2016, и Програма Лайф+ на Европейския съюз.

През 2016 колонията от белоглави лешояди в Кресненския пролом успя да се увеличи с размножаване и отгледа две малки, които излетяха успешно.

снимка – Георги Стоянов/ДЗХП

снимка – Лъчезар Бончев/ФДФФ

Врачанска планинаНаблюдавани бяха строеж на гнезда и копулации при четири двойки белоглави лешоядив северните части на ПП „Врачански Балкан“. Едната женска птица от тези двойки често се задържаше/лягаше в гнездото, което е явен признак, че скоро се очаква снясането на яйце! При други три двойки бяха наблюдавани само строеж на гнезда. Няколко единични птици бяха наблюдавани по скалите на добри места за гнездене.

Източна Стара планина – една нова двойка мъти в гнездо в Котленска планина, както и една от миналогодишните успешни. Екипът ни там наблюдава и очаква поне още 6-7 двойки да загнездят всеки момент. Дълбокият сняг, задържал се неочаквано дълго през зимата на 2016/2017, прави труднодостъпно едното гнездовище.

Припомняме, че тази година е трета поредна от завръщането на белоглавия лешояд като гнездящ вид в Стара планина, след като през 2015 г. се излюпи първото успешно отгледано малко на белоглав лешояд в района (за повече от 60 години насам). През 2016 г., вече имаме 5 успешно отгледани малки в Източна Стара планина , 4 във Врачански Балкан и 2 в Кресненския пролом.

Това даде основание на природозащитниците да обявят през миналага година вида за възстановен в Стара планина и Пирин. Общо загнездилите двойки в тези райони през 2016г. бяха около 25 и заедно с тези от дивата популация (в Източни Родопи), броят на вида в страната достигна 100 двойки, а територията му на обитание се увеличи с около 200%.

Надяваме се, 2017 да бъде още по-успешна за белоглавите лешояди, което да даде надежда за Светло бъдеще за черния лешояд“ LIFE 14 NAT/BG/649 – новият етап от работата на природозащитниците за завръщането на едрите видове лешояди в страната.