Fund for Wild Flora and Fauna

Египетският лешояд се завръща на местата за реинтродукция на белоглавия лешояд в Котленска планина, Кресненския пролом и Врачански Балкан, въпреки че намалява на Балканите.

Тази тенденция е от няколко годинии, след старта на реинтродукцията на белоглавия лешояд и съответно подобряване на условията за лешоядите в целевите територии, но тази година (2016) за първи път в Котел еднин възрастен египетски лешояд престоя през целия размножителен сезон от 13.04.2016 до днес (15.08.2016) вкл. През месец юни се появи още една почти възрастна птица, и по-късно една полово незряла. Последната също се задържа в района трайно и понастоящем е там (вж снимки). Във Врачански Балкан също има почти възрастна птица с териториално поведение от месец юни и понастоящем е там. Скоро се появи и втора почти възрастна птица (вж снимки). В Кресненския пролом също се появиха два почти възрастни египетски лешояди в средата на юли и понастоящем са там (вж снимки). Видът намалява на територията на целия Балкански полуостров и беше изчезнал от Котленска планина, Кресненския пролом и Врачански Балкан, доста време, преди да започнат дейностите по реинтродукция на белоглавия лешояд и старта на функционирането на площадките за подхранване. По данни от Франция, където по подобен начин са били възстановени двойки египетски лешояди на местата за реинтродукция на белоглави лешяди, минават от 2 до 7 години от първите появявания на полово незрели птици преди да се сформира местна двойка и видът отново да пристъпи към гнездене. Това е причината от екипите на ФДФФ, ДЗХП и Зелени Балкани да сме оптимисти, че сме свидетели на процес на възстановяване на вида в тези райони. Тези птици представляват около 33% от всички полово незрели птици връщащи се на Балканите за летуване и попадането им в създадените от нашите организации сигурни места за лешоядите, им гарантира оцеляване. За един световно застрашен вид, това е от голямо значение, а този успех идва на фона на все още същестуваващата заплаха от пълно изчезване на вида от Балканите.
Дейностите в Котленска планина и Врачански Балкан са част от проектите по програма ЛАЙФ на ЕС – Завръщане на лешоядите в България LIFE08 NAT/BG/278 и Нов Живот за лешоядите LIFE14 NAT/BG/649, в партньорство между Зелени Балкани, ФДФФ и ДЗХП, а дейността в Кресненския пролом е част от проекта на ФДФФ – Живот за Кресненския пролом LIFE11 NAT/BG/363.