Fund for Wild Flora and Fauna

ОБЯВИ

Покани за оферти

Фонд за дивата флора и фауна подкрепя открития и прозрачен процес за организиране и провеждане на избор на доставчици и възложители, почиващ на икономическия принцип на търсенето и предлагането, който предопределя двустранния характер на отношенията между възложителите на обществени поръчки и участниците на съответния пазар. По правило, възложителите разчитат на конкурентното състезание в обществените поръчки за постигане на най-ефективно разходване на своите бюджети.

Възложителите и доставчици, подаващи оферти при нас, се третират равноправно. Контакти за информация за настоящите покани и условия:

pirin@fwff.org

П.К.78

Благоевград 2700

България