Fund for Wild Flora and Fauna

Успешна година за белоглавите лешояди във Врачанска планина

Девет двойки белоглави лешояди успяха да загнездят, снесат яйцата си и да излюпят малки във Врачанска планина през 2018. Поне още 5 двойки направиха опит за гнездене, но явно по различни причини не бяха успешни. Със снежния и студен месец март на 2018 повлия негативно на някои двойки белоглави лешояди!

Към средата на месец май 2018 г. в ПП „Врачански Балкан“ информацията за размножаването на белоглавия лешояд показа в северните части на парка 5 успешни двойки, а в източната- 4 двойки.

Междувременно беше приключен вътрешния ремонт на волиерата за адаптация на лешояди във Врачанска планина. За удобството на обитателите са сложени нови кацалки и нови дъсчени „пътеки“ за качване на птиците от земята на старите дъсчени платформи под навеса, нова висока врата за освобождавне на лешояди в природата.

През май отново наблюдавахме интересни транслокации на лешоядите. Пуснатите в Сливен и ПП “Сините камъни” – 56, 1Х, К9Н бяха наблюдавани да се хранят на площадката във Врачанска планина.

Дейностите във Врачанска планина са дългогодишен проект на Дружество за защита на хищните птици и е част от „Връщане на черния лешояд“ на Фонд за дивата флора и фауна и Зелени Балкани, финансиран от Програма Лайф + на ЕС. Проектът се изпълнява и в сътрудничество и с подкрепата на Природен парк „Врачански Балкан“.