Fund for Wild Flora and Fauna

Шестнадесет лешояди станаха жертвите на опасните електропроводи в района Сливен-Котел

Електропреносната мрежа, поддържана от ЕВН България, в района на Котленска планина уби 16 по ред белоглав лешояд, освободен от ФДФФ и Зелени Балкани в района. Последно, на 06.04.2018 в района на Котел под стълб от електропровод на EVN 20 kV “Кипилово” , е намерен убит от ток лешояд – K92. На 07.05.2018 е получен сигнал и е намерен  убит лешояд К7М край Котел. Този път птицата е под 110 kV стълб, в близост до опасните 20 kV от печално известното трасе “Тича”, които може все пак да имат връзка към случая. Три птици, маркирани като К92, К6С и К7М са внесени от Испания през 2013 и 2014, като част от международната програма за завръщането на вида в България. Особено емблиматична от тях е птицата K6C, намерена убита от ток на 28.4.2018. Това беше мъжкият от двойката лешояди, които загнездиха за първи път в Централен Балкан, след десетилетия отсъствие на вида от района.

Част от стълбовете са картирани отдавна от екипа на ФДФФ като опасни. За обезопасяването им не само са подадени подробни писма и указания, с молба за съдействие от ЕВН, но също така екипът ни изрази готовност да предостави всички изолатори, нужни за обезопасяване на трасето, които ще бъдат предоставени безвъзмездно на електроразпределителното дружество.

На 19 април беше проведена среща в КЕЦ Сливен на ЕВН с екипа на ФДФФ. Добрите намерения на ръководството на ЕВН за изолиране на опасните трасета скоро са някаква надежда, че трудът ни по възстановяване на този вид не е бил напразен.

Забавянето на изолирането от местните екипи на ЕВН би довело до още жертви след белоглавите лешояди и би застрашило оцеляването на все още крехката колония край Котел!!!

!!! Проблемът

Едрите грабливи птици са чести жертви на необезопасените стълбове.  При токов удар птицата загива на място или бива тежко ранена, а в същото време електроподаването по съответната линия прекъсва, от което страдат и потребителите. Затова обезопасяването на стълбовете е дейност, която е важна за опазването на птиците, но и за компаниите и обществото.

Най-опасните стълбове се картират от екипите на проект „ Нов живот за лешоядите“, които познават добре живота на лешоядите. След това в сътрудничество с електро-разпределителните дружества се планира и осъществява, евентуално,  самото изолиране. То се прави с помощта на специализирана техника от  монтьори. На  15.03.2018,  в резултат на съвместни дейности между Фонд за дивата флора и фауна и служителите на „ЧЕЗ Разпределение България“ АД приключи работата по обезопасяване на рискови стълбове в Кресненското дефиле. На мястото, където проводниците са най-близо да върха на стълба, където кацат птиците, се поставят специални пластмасови изолации, които предотвратяват късото съединение, което може да бъде предизвикано от едновременния контакт на огромните криле на кацналия лешояд с проводниците и заземената част от стълба. Това се прави на всеки опасен стълб по линията на електропроводите и е много трудоемка и скъпа дейност.