Fund for Wild Flora and Fauna

Картали едновременно в Котел и Кресненския пролом

6.06.2016 Картал има и на двете площадки на ФДФФ- в Котел и в Кресненския пролом, по едно и също време. Екипите ни се радват на редките наблюдения, които все повече зачестяват и доказват огромното значение на местата за подхранване на лешояди, не само за пуснатите птици, но и за дивите такива. В рамките на дни до месеци, каквато продължителност на престой на черен лешояд вече сме имали, дивите лешояди- белоглави, картали и египетски могат да разчитат на чиста и обилна храна, както и на компанията от новосъздадените колонии белоглав лешояд.

На 5.6.2016 на площадката в Котленска планина, Лъчезар Бончев- координатор на ФДФФ в Котел към проект „Светло бъдеще на черния лешояд“ LIFE14/NAT/BG/649, успя да заснеме с помощта на фотокапан трите вида лешояди в един кадър. Египетските лешояди в района вече са два. В същото време Христо Пешевполеви асистент на ФДФФ към „Живот за Кресненския пролом“ LIFE11 NAT/BG/363 документира картал в пролома в полет.

Все по-честите посещения на диви картали в двата района дават индикации за по-плавна и успешна реитродукция на този вид, а пускането на испански птици предстои през 2018 в рамките на проекта „Светло бъдеще на черния лешояд“ LIFE14/NAT/BG/649 на Фонд за дивата флора и фауна/ФДФФ и Зелени Балкани.