Fund for Wild Flora and Fauna

Re-introduction of Griffon Vulture (Gyps fulvus) in Kresna Gorge of Struma River, Bulgaria Annual Report 2016

Отчетът за реинтродукцията на белоглав лешояд (Gyps fulvus) за 2016 е готов

Отчетът за 2016 за от реинтродукция на белоглави лешояди в Кресненския пролом е готов на английски език с резюме на български.

206 подхранвания, близо 50 тона храна, 6-8 двойки, 2 успешно отгледани малки, 61 екз. максимален брой едновременно наблюдавани и 110-130 екз. общо идентифицирани за годината белоглави лешояди, 2 египетски лешояда, един картал и морски орел е равносметката за 2016.

Реинтродукцията на лешоядите започна от 2009 и стана възможна чрез проекта „Живот за Кресненския пролом“ LIFE 11 NAT/BG/ 363, 2012-2016, и Програма Лайф+ на Европейския съюз.