Fund for Wild Flora and Fauna

Мащабно бъдещо изолиране на опасни стълбове в Западна България беше дискутирано на среща с ЧЕЗ

Екипът на „Нов живот за лешоядите“ се срещна със служители с ръководни функции на електропреностната компания ЧЕЗ. Презентирани и дискутирани бяха проблемите на наличната електропреносна мрежа за хищните птици. Емилиян Стойнов, председател на Фонд за дивата флора и фауна и част от екипа на проекта, разказа за различните ситуации, при които вече десетки лешояди са били намерени мъртви или бедстващи под опасни и неизолирани стълбове. Той отбеляза, че различните електропроводи имат и различни капани за птиците, така че към тяхното изолиране ще трябва да бъде подходено диференцирано и внимателно. Фирма за доставка на изолиращи приставки към електропреностната мрежа представи своите продукти.

Д-р Атанас Грозданов, член на УС на ФДФФ и преподавател в Биологическия факултет на СУ, сподели своя опит от научни и образователни експедиции, където са намирани бедстващи птици под електропреносната мрежа от студенти. Изолирането на наличната мрежа е от изключително значение, тъй като тя се оказва един от най-застрашителните фактори за смъртта на стотици птици годишно в България.

Да припомним, че само преди дни- на 9 февруари, гражданин е подал сигнал за намерен мъртъв лешояд под електропреносен стълб в района на град Сливен. Направената аутопсия от ветеринари в Спасителния център за диви животни потвърждава, че птицата е умряла в следствие на токов удaр.

Това е близо четиридесета жертва, която със сигурност е убита от електропреносната мрежа, което потвърждава опасенията на природозащитниците, че това е една от основните заплахи за едрите грабливи птици, за чието опазване се работи в България.

Ангажиментът за обезопасяване на стълбовете убийци е на EVN и CEZ, а се надяваме заради доброто сътрудничество с екипа на проект Нов живот за лешоядите LIFE14 NAT/BG/649 да се обезопасяват много от опасните електро-стълбове. Подобна дейност е предвидена и в самия проект, където  е предвидено изолирането на 170 от най-опасните стълбове за лешоядите.

За щастие, самите електропреносни компании са осъзнали важността и спешността на обезопасяването на техните съоръжения за птиците. EVN вече изпълнява проект с колегите от БДЗП за изолиране на електропроводи в Сакар. Такъв проект скоро ще стартира и на CEZ за Западна България.

Въпреки усилията, екипът на LIFE14 NAT/BG/649 Светло бъдеще за черния лешояд смята, че задължително новите съоръжения трябва да са безопасни за птиците, за да не се налага повторно изолиране на съвременни и нови такива, което оскъпява процеса и го прави безкраен, а жертвите на мрежата ще са постоянни.


Дейностите за обезопасяване на електропреносната мрежа и възстановяване на лешоядите са част от проект LIFE14 NAT/BG/649 Светло бъдеще за черния лешояд.  Проектът обединява усилията на пет основни партньора от четири европейска страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия. Той предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с внасяне и освобождаване на птици от Испания, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, намаляване на заплахите и развитие на националните капацитети.

От 2012 насам в Кресненския пролом са изолирани стълбове от ФДФФ и CEZ като част от проекта „Живот за Кресненския пролом“, кой успя да върне изчезнал вид и създаде разможаваща се колония от белоглави лешояди.