Fund for Wild Flora and Fauna
Re-introduction of Griffon Vulture (Gyps fulvus) in Kresna Gorge of Struma River, Bulgaria Annual Report 2016

Re-introduction of Griffon Vulture (Gyps fulvus) in Kresna Gorge of Struma River, Bulgaria Annual Report 2016

Отчетът за реинтродукцията на белоглав лешояд (Gyps fulvus) за 2016 е готов Отчетът за 2016 за от реинтродукция на белоглави лешояди в Кресненския пролом е готов на английски език с резюме на български. 206 подхранвания, близо 50 тона храна, 6-8…

Започна гнездовият сезон за белоглавите лешояди в Кресненския пролом и Стара планина

Започна гнездовият сезон за белоглавите лешояди в Кресненския пролом и Стара планина

Февруари 2017 Кресненски пролом– една двойка мъти, две се готвят да снесат, а три други се колебаят, дали да загнездят в Дефилето или на Демир Капия в Македония. Първите три споменати двойки са само от птици пуснати в Дефилето. Втората…

Международно преброяване на лешоядите. Белоглавия лешояд се увеличава на Балканите

Международно преброяване на лешоядите. Белоглавия лешояд се увеличава на Балканите

Преброяването се провежда в началото на зимата, когато започва размножителния период на лешоядите. Целта е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, както и тяхната възрастова структура. В България ежегодният мониторинг обхваща Източни Родопи, Стара планина…

Кариерно развитие за студенти от Биологическия факултет на Софийския университет ги срещна с екипа на ФДФФ по време на традиционната Младежка научна конференция “Климентови дни”

Кариерно развитие за студенти от Биологическия факултет на Софийския университет ги срещна с екипа на ФДФФ по време на традиционната Младежка научна конференция “Климентови дни”

По време на конференцията бе организирана Кръгла маса „Кариерно развитие“, чиято цел бе да срещне докторантите и студентите от Биологическия факултет с потребителите на кадри. По време на форума за първи път в Биологическия факултет беше организиран БиоФест. Целта на…

Годишна среща за брадатия лешояд за 2016

Годишна среща за брадатия лешояд за 2016

Годишната среща за брадатия лешояд за 2016 беше домакинствана от НП Хохе Тауерн в Австрия. Съ-организатор беше Фондацията за опазване на лешоядите, конференцията събра над 80 от най-изявените природозащитници от НПО, държавни институции и любители, работещи за лешоядите, от общо…

Жертва на електропреносна мрежа в Котел е успешно размножаващ се женски лешояд

Жертва на електропреносна мрежа в Котел е успешно размножаващ се женски лешояд

След получен сигнал до екипа ни бе установено, че е намерен мъртъв женският лешояд, маркиран с крилни марки и пръстен К5R, внесен от Испания и освободен през  2012 г. в Централен Балкан. По-късно, като вече възрастната птица, K5R сформира двойка с…

Лешоядите в Кресненския пролом- актуален брой и движения

Лешоядите в Кресненския пролом- актуален брой и движения

Лятото за колонията белоглави лешояди от Кресненския пролом премина високо в Пирин. Националният парк и пашуващите стада в него успяха да изхранят лешоядите близо три месеца. Отчитаме това като голям успех в усилията ни да направим колонията по-самостоятелна и устойчива…

Екипът на ФДФФ презентира на европейския конгрес „Застрашените едри хищници и мършоядни птици на Европа“ в Терамо, Италия

Екипът на ФДФФ презентира на европейския конгрес „Застрашените едри хищници и мършоядни птици на Европа“ в Терамо, Италия

Проектът Лайф ПЛУТО от Италия събра широка аудитория от експерти на конгреса „Застрашените едри хищници и мършоядни птици на Европа“, проведен от Националния парк Гран Сасо-Лага в град Терамо на 13-14 октомври. Лектори от целия континент разказаха за дейности по…

Планове за действие за опазване на лешоядите- работна среща в Испания, Екстремадура

Планове за действие за опазване на лешоядите- работна среща в Испания, Екстремадура

Срещата се проведе на 15-29 октомври в Националния парк Монфрагю, Испания. Съдбата и опазването на лешоядните видове от Европа, през Близкия Изток и до Централна Азия събра специалисти от 25 държави и над 50 организации. Целта и бе подготовката на…