Fund for Wild Flora and Fauna

Властелинът на гущерите- Николай Цанков и приятели обявиха победителите в конкурса „Красотата на българската природа“

На 27 юни 2017 бяха наградени спечелилите в конкурса за снимка „Красотата на българската природа“. Събитието се проведе в зала 259 на Биологическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

Жури на конкурса бяха:
Мирослав Славчев– асистент към Институт по Биоразнообразие и Екосистемни Изследвания (ИБЕИ)
Атанас Грозданов– главен асистент в БФ на СУ „Св. Климент Охридски“ и член на УС на ФДФФ
Христо Пешев– координатор „Кресненски пролом“ към ФДФФ
Категория деца до 15г.(вкл.) всички участници получиха първо място. А именно:

Александра Живкова, Анастасия Кръстева, Екатерина Недева и Магдалена Наумова.
Наградени над 15 години са:
Категория „Земноводни и влечуги“: (1 място )Мария Наумова, (поощрителна награда) Димитър Димитров
Категория „Диви животни“: (1 място) Димитър Димитров, (поощрителна награда) Георги Цонков
Категория “Природа“: (1 място ) Яна Барзова, (поощрителна награда) Симеон Луканов
Категория “Защитени територии“: (1 място)  Ангел Дюгменджиев, (поощрителна награда) Яна Барзова
Категория „Деца сред природата“: (1 място)  Нели Дончева, (поощрителна награда)  Евгения Маранова

Специалната награда на „Властелинът на гущерите-Николай Цанков“ е за учениците от с.Бутан -Иван Петров, Петомира Петрова, Станислава Иванова и Ива Иванова.

Всички участници в конкурса получиха грамоти за участие.
Наградите бяха предоставени от ФДФФ, Българска фондация Биоразнообразие и клуб “Скорец.
Очакваме новите консурси!