Fund for Wild Flora and Fauna

Компенсационна програма за щети от хищници

Това е Програма, която е създадена за да потушава конфликта между животновъдите и хищниците. Създаването на уникална програма за компенсиране щети от хищници от ФДФФ започна през 2002 година. Раздаването на живи животни на мястото на убитите от вълците е природозащитна мярка за намаляване конфликта между животновъдите и хищниците, който пък води до залагане на отрови и убиване на редки и застрашени видове, като лешояди и орли. Създателят на Програмата- Емилиян Стойнов беше награден с престижната награда на Фондация Уитли и WWF през 2007 в Лондон за приноса му към опазване на биоразнообразието- видео.

Английската принцеса Анна награждава Емииян Стойнов в Лондон през 2007

Това е голям и неразрешен проблем за много животновъди, които страдат от редовни нападения върху добитъка си от вълк, мечка, чакал или безпризорни кучета. От 20000 овчари или собственици на добитък, които сме анкетирали през годините, 60% споделят, че са губили животни от нападения на хищници в последните 3 години, а 45% от тях казват, че това е постоянен проблeм за тях (2007).

Жертви на вълча атака

опулацията на вълка е в очевиден възход, което води до зачестяване на атаките върху добитъка.
За съжаление разбираемите, отчаяни методи на животновъдите да опазят добитъка си ги тласка към нелегални и престъпни постъпки. Залагането на отрови за хищници е разрушително за мършоядните птици– лешояди, гарвани, орли и др. и техните популации, които драстично намаляват, а някои видове изчезват. Често жертви са овчарски и ловни кучета. Рядко, този незаконен акт влияе на вълка, който е много интуитивно животно и избягва примамката.

Стартирайки Програмата, ФДФФ закупи стада с овце и кози, с финансовата подкрепа на частни фондации, с което Програмата започна. За осем години до 2010, Компенсаторната програма увеличи територията си и възможностите. Фермери от общините Струмяни, Сандански, Петрич, Симитли и Кресна се обаждаха, за да подадат сигнали за нападения над животните им. А наш екип посещаваше всяко място и установяваше жертвите и причините довели до конкретния случай, както и прибираше останалата мърша от нападнатото животно. Така се предотвратяваше залагането на отровна примамка в остатъците от ядосаните овчари, а възможността да бъдат компенсирани намаляваше гневът им. С остатъчното месо се подхранваха лешоядите на три площадки в Илинденци, Кресненски и Земен пролом. Село Илинденци беше последното място с гнездене на египетски лешояд за Югозападна България, ето защо ФДФФ изгради площадка за подхранване и място за наблюдение на птиците, финансирани от Екообщност и Франкфуртско Зооложко Дружество.
След 2010, Програмата продължи в Котленска планина, Централен Балкан, Сакар и Кресненския пролом. Тя се концентрира само върху местата на реинтродукция на белоглави лешояди.

Част от плакатите на ФДФФ по темата

Често животновъдите не покриват критериите за компенсиране, но за тях се търсят всевъзможни начини за решаване на проблема с хищниците. Започнахме работа със застрахователни фирми, като понякога даряваме застрахователни полици на фермерите за определен период или пък ги подпомагаме с дарено овчарско куче. Последното се оказа не много ефективно, тъй като добре работещото куче трябва да се поддържа в добра кондиция непрекъснато и не е достатъчно да го има. Общи селски стада рядко поемат отговорността за добро отглеждане, обучение и изхранване на такива кучета, защото стопаните са много. Също в много от стадата са необходими повече на брой кучета, за да опазят стадото. Това значи, че всичко зависи от самия животновъд, а не свършва с дарението на куче от наша страна.
През последните три години самото компенсаторно стадо от овце и кози на ФДФФ в Кресненски пролом беше редовно атакувано от вълци, въпреки броя и доброто състояние на овчарските кучета. Това беше лош пример за останалите животновъди, с които общувахме и помагахме. След този неприятен опит и смаляване на стадото до половина, решихме за го заместим с традиционни породи крави. Закупихме и сформирахме стадо от Късорого родопско говедо, като нападенията на вълци спряха и отново увеличихме моделното си стопанство. Добрият пример го разпространихме и убедихме други четирима фермери да заменят овцете и козите с крави от автохтонни породи. Това рязко реши проблемите им с хищниците и потуши конфликта.

Стартирахме реинтродукция на елен лопатар, като изградихме заграждения за размножаване и пускане в природата. Увеличаване на естествената храна за хищниците е възможно решение и намаляване пресата върху домашния добитък. Този нов проект е възможен само ако е подкрепян от ловните дружинки, които да контролират отсрела и да дадат възможност на вида да се увеличи преди това.

През периода Програмата беше финансирана от:

2009-2016

– Раздадени бяха 104 овчарски кучета и 15 електропастира на ощетени фермери в районите на Котленска планина, Сакар и Централен Балкан
– Бяха проверени на място 41 атаки на хищници върху домашен добитък в Креснския пролом

Компенсиране с кози в село Горна Брезница

Компенсирахме 95 фермера с 88 овце и кози и 40 овчарски кучета в Кресненския пролом. Платихме и дарихме застрахователни полици за 220 овце.
– Холандският студент и доброволец на ФДФФ – Ханс Вилпстра направи обширно проучване за нивото на нападенията от хищници върху домашния добитък. Той анкетира 26 собственици на говеда и 50 животновъди с овце и кози на територията на 400 кв.км. на територията на общините Кресна и Симитли. Публикуван е отчет на английски на изледването Predation on livestock by wolf (Canis lupus) in the Kresna gorge, Bulgaria. A study on interactions between wolves, humans and scavengers in the Kresna Gorge, Bulgaria. What do we eat tonight?! (Нападения на вълци над домашни животни в Кресненския пролом, България. Изследване за взаимоотношенията между вълка, човека и хищните птици в пролома. Какво да изядем довечера?
– Закупихме и сформирахме стадо от Късорого родопско говедо.
– Публикувахме научна статия от многогодишния ни опит по темата “HOW TO AVOID DEPREDATION ON LIVESTOCK BY WOLF – THEORIES AND TESTS” E. STOYNOV, A. GROZDANOV, S. STANCHEV, H. PESHEV, N. VANGELOVA and D. PESHEV в Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20 (1) 2014, 000–000 Agricultural Academy
Изготвихме статия “Is the Wolf presence beneficial to Vultures in Europe?“ Emilian Stoynov¹, Nadya Vangelova¹, Hristo Peshev¹, Atanas Grozdanov², Hans Wilpstra, Dimitar Parvanov², Diana Zlatanova², Ventsislav Delov

През периода Програмата беше финансирана от:

2006-2008
– Компенсирахме и подпомогнахме директно 155 животновъди
– Индиректно над 1000 фермера се възползваха то нашите компенсации
– Раздадохме 64 овце, 35 кози и 45 кучета, чиито малки бяха раздавани на още животновъди
– 56 застрахователни полици бяха направени и дарени
– В програмата беше въвлечена Община Струмяни, която осъществи проект с ФДФФ „Вълкът сит и агнето-цяло“ За година бяха раздадени 62 овчарски кучета и инсталирани 18 електропастира, като превенция от нападения на хищници.
– Разпространени са хиляди брошури, постери и книжки на фермери и ловци, за да се предотвратят нови случаи на нелегално тровене
– Спечелихме престижната награда на Фондация Уитли и WWF за опазване на природата в Лондон
Електропастирите са монтирани с цел да предпазят пчелините от нападения от мечки. В Община Струмяни и село Илинденци са последното място в Югозападна България
През периода Програмата беше финансирана от:


2002-2005
– Закупихме компенсаторни стада от овце и кози в района на Югозападна България, за да стартираме Компенсаторна програма за щети от хищници
 – Проведохме кампания за предотвратяване на нелегалното тровене и издадохме книгата „Предпазване на домашните животни от нападения на хищници и компенсационнипрограми за щети от хищници“
– През 2003-2004 са компенсирани 38 животновъди с 35 овце, 6 кози, 4 овчарки кучета и застраховки на 40 овце и кози.
– С извзетите трупове нахапани от хищници бяха осъществени 40 подхранвания за египетски лешояди и други хищни птици с изнесено количество мърша от над 3486 кг.
– През 2005 бяха раздадени 17 кози, 44 овце и 32 овчарски кучета като компенсация.

Методология
 – Получаване на сигнали за нападения от хищници от местни хора и фермери, общински служители.
 – Определяне на правила за компенсиране на животновъди пострадали от нападения на хищници над добитъка им.
 – Посещение и инспектиране на сигналите на място.
 – Събиране и описване на база данни за нападенията и евентуалнонелегално използване на отрови.
 – Одобрение и компенсиране на фермерите с връщане на живо животно на място на убитото.
 – Събиране на информация за наблюдения на популацията на видове птици- индикатори за наличие/ липса на тровене за хищници: Гарван (Corvus corax), египетски лешояд (Neophron percnopterus), белоглав лешояд (Gyps fulvus), скален орел (Aquila chrysaetos; индикатори за наличие/ липса на тровене за насекоми и мишки- Чавки (Corvus monedula) и други Вранови като гургулица (Streptopelia tutur), скорец (Sturnus vulgaris) и др.
 – Събиране на информация за всякакви отровени животни като кучета, котки, мишки, плъхове и разни диви животни. Токсикологично изледване на пробите.

Овце натоварени за компенсиране на фермери