Fund for Wild Flora and Fauna

Международно преброяване на лешоядите. Белоглавия лешояд се увеличава на Балканите

Преброяването се провежда в началото на зимата, когато започва размножителния период на лешоядите. Целта е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, както и тяхната възрастова структура. В България ежегодният мониторинг обхваща Източни Родопи, Стара планина и Кресненското дефиле.

В Стара планина за четвърта поредна година популацията бележи ръст. Спадът през 2013 спрямо 2012 твърде вероятно се дължи на интензивно освобождаване на птици през 2012 и следваща емиграция. Настоящото увеличаване определено вече не се дължи на новоосвободени птици, но на стабилизиране на ядрата и привличане на птици от други колонии. Това отчетаха екипите на „Фонд за дивата флора и фауна“ , „Зелени Балкани“ и „Дружеството за защита на хищните птици“, които работят за връщането на вида в Стара планина. Екипът на ФДФФ в Котленска планина (първото място на реинродуциране на вида за България) преброи 37 лешояда, а във Врачанска планина броят им беше 33.

„Живот за Кресненския пролом“– проект на Фонд за дивата флора и фауна организира преброяването на реинтродуцирани и диви лешояди в района и отчете нов рекорд от 61 птици. За преброяването в пролома беше сформиран екип от авторитетни български експерти- Любомир Профиров, Любомир Андреев- Лупи, Боян Мичев, младите колеги от ИБЕИ– Карина Иванова, Димитър Димитров и Страхил Пеев, както и верните и опитни доброволци на ФДФФ.

В Кресненското дефиле, Врачанския и Котленския Балкан бяха регистрирани общо 127 реинтродуцирани и диви птици. Миналата година по тези места са наблюдавали по-малко лешояди – 108. Преброяването се проведе в рамките на проект Нов живот за лешоядите LIFE14 NAT/BG/649 и Живот за Кресненския пролом LIFE11 NAT/BG/363.

Общо 184 белоглави лешояда бяха преброени тази година по долината на река Арда, където се намира най-голямата колония на белоглави лешояди в България. За сравнение, миналата година тук бяха регистрирани 178 белоглави лешояда. Тези резултати са получени в рамките на редовното годишно преброяване на белоглавите лешояди от експерти и доброволци от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и “По-диви Родопи” (Rewilding Rhodopes).

В Македония – общо ЮЗ България и БЮРМ – въпреки големия ръст на популацията в Кресненския пролом, общата популация за района бележи спад. Възможно е това да се дължи на неточно преброяване през 2015 в БЮРМ, когато са съобщени общо 48 птици, а общата популация вероятно е около 30-35. Ако това се приеме за по-близко до реалността – броят за 2015 би бил общо 74-79 и сравнен с този през 2016 – 80, да означава, че част от птиците от БЮРМ са преброени в ЮЗ България и общата популация е стабилна и дори се наблюдава лек ръст.

В Сърбия положението е задоволително.

Според експертите от проект „Светло бъдеще за черния лешояд“ – LIFE14 NAT/BG/649 и „Живот за Кресненския пролом“ LIFE11 NAT/BG/363 , белоглавият лешояд се увеличава на Балканите (като сравнение през 2015г. бяха преброени 620 птици, а през настоящата година 724). Една от причините за това са международните усилия за опазването на вида, част от които е и България.