Fund for Wild Flora and Fauna

Hi-tech лешояди ще шпионират за отрови в природата

В рамките на дейностите срещу отровите, в  проекта „Нов живот за лешоядите” LIFE14NAT/BG/649, ФДФФ поръча 10 GPS/GPRS предавателя за белоглави лешояди. Идеята e иновативна и включва вербуването на лешояди–шпиони, за издирване на отровни примамки. Маркираните лешояди ще бъдат следени он-лайн и ще предават на екипа на проекта своето местоположение на всеки 10 минути. Местата където птиците са застояват за повече от половин –един час ще се проверяват на терен. Това се наложи в отговор и като превенция на случаи, като този с отравянето на почти цялата колония на белоглавия лешояд в Кресненския пролом през март 2017. Досега са поставени 6 предавателя и предстои поставянето на още в следващите дни. Първата интересна новина, дойде още на втория ден, когато двете диви птици екипирирани с предаватели от екипа на ФДФФ в Кресненския пролом, пренощуваха на скала в Република Македония, която след нарочна проверка от нашите колеги Природозащитната асоциация „Аквила” в района, се оказа неизвестна досега колония на вида. Така бяха открити още 3-4 размножаващи се двойки, с които популацията на вида в Македония вече е 12-14. Напомняме, че случаят с отравянето на лешоядите в Кресненския пролом нанесе щети и на македонската популация на белоглавия лешояд, тъй като някои от птиците загинали тук бяха на гости.