Fund for Wild Flora and Fauna

Завръщане на белоглавия лешояд в Кресненския пролом

Живот за Кресненския пролом LIFE11 NAT/BG/000363

http://www.fwff.org/lifeforkresnagorge/

Възстановяване популацията на белоглавия лешояд в пролома чрез природозащитни мерки и повишаване институционалния капацитет за опазването им. Опазване на емблематични видове хищни птици в Кресненския пролом.

ЦЕЛЕВИ ВИДОВЕ:

Белоглав лешояд (Gyps fulvus),
Черен лешояд (Aegypius monachus)
Египетски лешояд, скален орел, далматински сокол, сухоземни костенурки и вълк.

Връщането на белоглавия лешояд в Кресненския пролом е един от проектите с конкретни, видими и практически резултати за опазване на редки видове и за възстановяването на изчезнал вид животно в България. Програмата пожъна успехи, след близо 15-годишни усилия, които заслужават да бъдат отчетени през 2015-2016, като едни от най-успешните консервацонни дейности в България.

След пуснати повече от 60 белоглави лешояди за 6 години, през размножителния период 2015-2016 в Кресненския пролом бяха сформирани 6 двойки, от тях 2 загнездиха и снесоха 2 яйца. Две малки бяха излюпени по скалите и успяха да оцелеят и излетят.

Тези резултати ни дават основание да приемем, че видът е успешно възстановен.

Освен преки резултати, изразени в завръщането на лешоядите в Кресненкия пролом, проектът има и принос към:

подпомагане на все по-намаляващата популация на египетски лешояд и успехи с вида тук. От 2006 г, когато видът изчезна от района на село Илинденци, през 2015 и 2016 започнаха нови и зачестили появи на тези птици на площадката за подхранване край село Ракитна.

все по-честа поява и траен престой на изчезналият като гнездящ вид за станата ни- черният лешояд. През 2013 за първи път ни посети една птица, 2014- две птици и 2015- четири черни лешояда бяха засечени на площадката, а общото време на престой при нас беше около два месеца.

– Постоянно присъствие на скални орли, морски орел, царски орел на площадките за подхранване. Общо около 65 белоглави лешояди постоянно присъстват в района. Посещения на птици от Сърбия, Македония, Гърция, Хърватия, Израел. Монтирани са предаватели на 12 птици.
– възстановяването на пасищното животновъдство и автохтонните породи –
две стада от овце и крави бяха създадени. Кравите са от примитивната порода Късорого родопско говедо. Интересното е, че те са адаптирани към наличието на хищници и имат инстинкт да се съхраняват. Стартира проект за реинтродукция на елен лопатар, 14 животни са собственост на проекта в заграждение като се размножават постоянно. За пускането им ще се разчита на съвместната работа с ловните дружинки, които ще се грижат за вида и за неговото устойчиво развъждане, така че винаги да има прираст в природата и контролиран отстрел. Подпомогнахме редица животновъди, за да практикуват транхуманция.
– намаляване използването на отрови и бракониерството- уникалната
Компенсаторна програма на ФДФФ, работеща от 2003, даде добри резултати. След като стотици овце и кучета бяха раздадени като компенсация за щети от хищници, ние успяхме да овладеем процеса на конфликт човек-хищник в района и да предотвратим нелегалното залагане на отрови.

изолиране на опасни електрически стълбове-убийци на лешояди.

Център за размножаване на диви животни- село Ракитна беше създаден за белоглав лешояд и сухоземни костенурки. Последните са в постоянен риск от загуба на местообитание и бракониерство. Проектът маркира костенурки и проследява промените в числеността на двата вида. От 2016 приема конфискувани костенурки за карантина и рехабилитация преди повторно пускане.
– цялостно
популязиризаране на природозащитната идея в целевите територии- Информационен център в село Ракитна посреща гостите на района с изложба и инфо материали за природозащитните дейности. Проектът привлича вече около 1000 човека годишно в района и повишава икономическото му развитие.

Kresna-Gorge-Griffon-Vulture-re-introduction-201001-150x150   Anual Report 2010.pdf

Kresna-Gorge-Griffon-Vulture-re-introduction-201101-150x150   Annual Report 2011. pdf

Report-2012-cover-sheet-150x150 Annual Report 2012.pdf

Untitled-1Annual Report 2013.pdf 

2014Annual Report 2014.pdf 

2015Annual Report 2015.pdf 

Annual Report 2016.pdf

Annual Report 2017.pdf