Fund for Wild Flora and Fauna

Реинтродукция на белоглавия лешояд в Котленска планина

Blanka_WEB_eng

Reintroduction-of-Griffon-Vulture-Gyps-fulvus-in-Kotel-Mountain-2007-2011011-12007-2011 Report on Reintroduction of Griffon Vulture in Kotel Mountain, Bulgaria is now available in pdf

Белоглавият лешояд е една от най-едрите птици в Европа. За съжаление, видът е изчезнал от по-голямата част от гнездовия си ареал. Въпреки това се среща масово в Испания, като е добре представен и във Франция. В края на 20 век на Балканите съществуват отделни изолирани колонии, а в България- само една в Източни Родопидо град Маджарово. За щастие някои от естествените колонии нарастват бързо, с помощта на екологични организации. Такива са източнородопската в България и Гърция, о-в Крит в Гърция, долината на река Увац в Сърбия и по островите на Хърватска. Но има и други, които са с изключително негативен прираст или вече са изчезнали към края на 20 и началото на 21 век, каквито са колониите в Македония и много други в Гърция.

Това е причината няколко природозащитни организации в Европа, и в частност на Балканите, да започнат Балкански план за действие за опазване на лешоядите. Целта е координация и засилване на дейностите по опазване и възстановяване на четирите вида лешояди на Балканите.

Ключова дейност в плана е реинтродукцията на лешояди в места, където са изчезнали, но е трудно да се самовъзстановят поради малката останала популация.

Котленска планина беше разпознато от екипа на ФДФФ като идеалното място за връщане на лешоядите. И четирите вида са гнездили там до средата на 60те години на 20 век, но са били изтребени с масова, национална кампания за тровене със стрихнин. За щастие, тази практика отдавна е забранена от закон, но птици вече липсваха, с изключение на няколко египетски лешояди.

Волиера в музея в Котел

Волиера в музея в Котел

Фермата на ФДФФ в Котел

Фермата на ФДФФ в Котел

От 2001 до 2006 година, екипът на ФДФФ положи огромни усилия да намери белоглави лешояди от Испания, Франция и Израел за транспортиране в Котленска планина. Както и да убеди най-известните европейски специалисти и организации в успеха на идеята. Първи ни подоха ръка френски зоопарк Де Доуе, Зоопарк Виена и американската фондация Котонууд и първата клетка (волиера) беше построена в двора на Природо-исторически музей гр. Котел, втората- на Урушки скали.


Междувременно районът за пускане започна да се трансформира под усилията на ФДФФ. Създадена беше ферма с овце под Урушки скали, за да поддържа естествените пасищни комплекси и да осигурява храна за лешоядите, за начало. Широка обществена кампания се проведе на местно ниво. Експерименталните пускания на птици започнаха през 2007.

Преди това, през 2006 комисията по реинтродукция към Балканския план официално одобри Котленска планина, като първото място за пускане и възстановяване на белоглави лешояди. Три птици през 2007 и още 12 до 2010 бяха пуснати на свобода.

През 2010г, стартира европейски проект, финансиран от Програмата ЛАЙФ+ в НАТУРА 2000 зоните, за връщане на белоглавите лешояди в Стара планина. Проектът е в партньорство на Сдружение Зелени Балкани и ФДФФ. С финансовата помощ на ЕС още 200 птици се доставят от Испания, за да бъдат пуснати на четирите избрани места- Котленска планина, Врачански Балкан, ПП „Сините камъни“ и НП Централен Балкан. От тези птици за Котленска планина бяха доставени 45. В края на проекта съществува вече постоянна колония от пуснатите лешояди в Котленска планина и ПП“Сините камъни“ от около 20 птици, които от две години гнездят и снасят, макар и все още без успех в излюпване на малкото.

Непланирано беше положителното въздействие на нашия проект върху изчезващата балканска полулация на египетски лешояд. Като критично застрашен, за спасяването на този вид птица се борят множество организации и проекти. След оформянето на група белоглави лешояди, тя привлече в района последните египетски лешояди там, като им създаде благоприятна и сигурна среда за оцеляване. Случайният резултат беше описан в IUCN Global Reintroduction Perspective 2010 като възможен инструмент за спасяване на египетския лешояд.