Fund for Wild Flora and Fauna

Екипът на ФДФФ презентира на европейския конгрес „Застрашените едри хищници и мършоядни птици на Европа“ в Терамо, Италия

Проектът Лайф ПЛУТО от Италия събра широка аудитория от експерти на конгреса „Застрашените едри хищници и мършоядни птици на Европа“, проведен от Националния парк Гран Сасо-Лага в град Терамо на 13-14 октомври.

Лектори от целия континент разказаха за дейности по опазване на вълци, мечки и мършоядни птици, като анализираха най-важните причини застрашаващи популациите на тези видове.

Емилиян Стойнов и д-р Атанас Грозданов от ФДФФ присъстваха на конгреса, като споделиха опита на нашите екипи в опазване и възстановяванена лешоядите в България. Презентация, визуализираща статията на екип от учени и практици, със заглавие „Подпомага ли наличието на вълка популацията на лешояди, във връзка с конфликта човек-хищник?“ бе представена от Емилиян Стойнов.

Първият ден беше посветен на лекции описващи характеристиките на целевите видове, както и за проекти в Европа посветени на опазването им.

Ограниченото време на събитието не попречи да бъде представен богатия и успешен опит от проекти като реинтродукции на брадат лешояд в Алпите, на белоглавия лешояд в България, Франция и Италия, на червена каня в Тоскана. Не беше пропуснато да се обсъди и негативната тенденция при египетския лешояд, вид който стремглаво намалява, а спасяването му още не е по силите на природозащитници и учени.

Вторият ден беше посветен на ветеринарни теми, решаващи консервационни въпроси, като какви са леталните дози за различните птици от опасните ветеринарни медикаменти, последствията от оловно натравяне и ползите от площадките за подхранване на лешоядите.

И двата дни бяха разисквани теми свързани със заплахите за едрите хищници като мечка и вълк. За това как се отразява човешката дейност върху състоянието на европейските им популации и най-вече за бракониерството, тровене, пътни инциденти. Полезен беше представеният опит от експерти в националните паркове Гранд Сасо и Абрузо.

Опасната инфрастуктура на електропреностната мрежа, причиняваща често смъртта на птиците при токов удар, както и разрастващите се ветропарковете с опасни турбини за птиците, безпокойство и тровене бяха индетифицирани като основните рискове за мършоядните птици.

За съжаление, темата тровене беше подемана от почти всеки лектор като най-обезпокояваща за контрол и причиняваща смърт на птиците навсякъде в Европа. Конгресът се превърна в широка дискусия за предлагане и координиране на дейности по превенция на този страшен риск.

Опитът от Италия беше представен през проекта Лайф ПЛУТО, изпълняван на територията на НП Гранд Сасо, а възможните решения: използване на кучета за откриване на нелегални отровни примамки, обучения на горски рейнджъри, работа с местната общност и откриване и поддържане на обезопасени места за подхранване на мършоядните птици.

Особено пагубно влияние отровите оказват на популациите на белоглавия, египетски и черен лешояд на Балканите, на някои мършоядни видове в Испания, която все пак остава с най-многочислени лешоядски популации в Европа.

Конгресът беше изключително полезен поради събрания широк географски обхват от различни специалисти- ветеринари, биолози, орнитолози, консервационни управители от Испания, Франция, Швейцария, Хърватска и България. Над 200 участници, включително и служители на националните паркови и студенти по ветеринарна медицина от Университетът на Терамо, слушаха и дискутираха с лекторите.

Всички те бяха наградени с еднодневна екскурзия до прекрасния Национален парк Гранд Сасо в Апенините.

Програмата може да видите тук.