Fund for Wild Flora and Fauna

Жертва на електропреносна мрежа в Котел е успешно размножаващ се женски лешояд

След получен сигнал до екипа ни бе установено, че е намерен мъртъв женският лешояд, маркиран с крилни марки и пръстен К5R, внесен от Испания и освободен през  2012 г. в Централен Балкан.
По-късно, като вече възрастната птица, K5R сформира двойка с мъжки лешояд – К0Н, пуснат през  2009 г. в района на Котел.  Двете птици излюпиха своето първо и явно единствено малко за първи път през 2016 г.  В тяхното гнездо се лешоядчето, кръстено с името Хуан – едно от първите лешоядчета, излюпени в Стара планина, след повече от 15 години усилия за завръщането на вида!

Общо 25 двойки белоглави лешояди загнездиха през 2016 г. в Стара Планина и Пирин, като излюпиха и успешно отгледаха 11 малки. Това даде основание на природозащитниците да оповестят, че видът  се е завърнал в Стара планина. За съжаление, едва три месеца по-късно, майката на Хуан, женската птица К5R е вече мъртва…

Това е близо тридесетата жертва, която със сигурност е убита от електропреносната мрежа, което потвърждава опасенията на природозащитниците, че това е една от основните заплахи за едрите грабливи птици, за чието опазване се работи в България.

Дали мъжката К0Н ще намери друг женски лешояд, с който да създадат двойка  и поколение през 2017 г., никой не може да каже, но със сигурност загубата на една от възрастните, размножаващи се птици е огромна загуба за връщането на вида и за българската природа.
Стълбът-убиец е част от трасе,  продължение на това, което преди години изби цяла група лешояди под Урушките скали. Тогава бяха изолирани няколко стълба, в частта откъм скалите, като остана необезопасено  трасе от над 3 километра в откритите части на планината.

Ангажиментът за обезопасяване на стълбовете убийци е на EVN, а се надяваме заради доброто сътрудничество с екипа на проект Нов живот за лешоядите LIFE14 NAT/BG/649 да се обезопасяват много скоро над 40 от опасните електро-стълбове в района на Котленска планина. Подобна дейност е предвидена и в самия проект, където  е предвидено изолирането на 170 от най-опасните стълбове за лешоядите.
Надяваме се, съвместните усилия на електропреносните дружества и природозащитните организации да ограничат загубите и предотвратят смъртта на още от тези великолепни птици!

Дейностите за обезопасяване на електропреносната мрежа и възстановяване на лешоядите са част от проект LIFE14 NAT/BG/649 Светло бъдеще за черния лешояд.  Проектът обединява усилията на пет основни партньора от четири европейска страни – Зелени Балкани – Стара Загора и Фонда за дивата флора и фауна (ФДФФ) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия. Той предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с внасяне и освобождаване на птици от Испания, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, намаляване на заплахите и развитие на националните капацитети.

IMG_9847