Fund for Wild Flora and Fauna

Елени лопатари в помощ на противоотровна кампания

12 лопатара ще бъдат пуснати в Кресненски пролом и Котленска планина, като преди това бяха транспортирани от частни колекции. Проект за „Връщане на черния лешояд“ на Фонд за дивата флора и фауна и Зелени Балкани, финансиран от Програма Лайф + на ЕС, създава подходящи условия за възстановяване и оцеляване на лешоядите в Стара планина и Кресненския пролом. Една от важните цели е подкрепа за дивеча и тревопасните животни  (елени, сърни, диви кози). Техните популации са намалели драстично на места, вследствие на усилено бракониерство. Те са естествена храна за хищници- вълци, чакали, рис и мечка. Откакто балансът е нарушен, наблюдаваме „бум“ на нападенията на хищници над овчи, кози и говежди стада. Това конфронтира животновъдите и дивите хищни видове, а фермерите използват нелегални средства, като отровите, да ги убият и да се отърват от проблема.

Над 30 белоглави лешояда бяха отровени по този начин през пролетта на 2017 в Кресненския пролом. Наръсеният с отрова труп на крава, не повлия ни най-малко на броя на вълците в района. ПРОБЛЕМЪТ ОСТАВА! Единственият начин да се реши устойчиво, е възстановяване на естествената плячка на хищниците и обилието от тревопасни животни.

Местните ловни дружинки подкрепят проекта и имаме тяхното обещание да се грижат за размножаването и разселването на елените до достигане на устойчива популация.