Fund for Wild Flora and Fauna

Реинтродукция на лалугера в Котленска планина

Лалугерът е критично застрашен вид (IUCN Red List), който драстично намалява през 20 век. Той се счита за основна и много важна част от диетата на Царския орел, който също е световно застрашен, свил се до само 25-30 двойки в Югоизточна България.

През 2011 година започнахме програма за връщане му в Котленска планина. Районът се подготвяше от десетилетие пред това за предоставяне на най-добри условия за вида. ФДФФ създаде три стада, които го подготвиха и подобриха хабитата. Лалугерите се събират от райони, в които са гъсто населени, а видът не е желан, или предстои да бъде унищожен от инвестиционни проекти, като развитие на голф игрища и пътно строителство и др. Така в две поредни години 113 броя бяха заселени от Сливенското поле в Котел, местността Урушки скали. За щастие, лалугерите преживяха зимата и започнаха да се размножават.

Проектът на ФДФФ се случи с подкрепата и по методиката на СНЦ „Зелени Балкани“ и под експертизата на Владимир Стефанов от Биологичния факултет на СУ „Св. Климент Охридски“

Susliks are cheked for their maturity and sex  Digging holes as new homes for the susliks  Releasing suslik in a prepared hole