Fund for Wild Flora and Fauna

Египетски, черен и белоглав лешояд едновременно в Котел

Отново са наблюдавани едновременно три вида лешояди в Котел. Освен вече местните белоглави лешояди, преброени 47 в средата на май,  през изминалите дни в района се появиха два египетски и един черен лешояд. В Котел са известни три от 9 снесени яйца. Нисък гнездови успех, най-вече заради лошото време през март.

Колеги от гръцкия НП Дадя информираха, че техен картал с предавател е пристигнал в района на Котел. Той беше идентифициран веднага от екипа на ФДФФ в Котел. Карталът с крилометка Н9 е кацнал близо до волиерата с карталите, вероятно привлечен от тях. След дълги облитания над Стара планина, включително и над връх Ботев, карталът се е завърнал отново в Котел, където е пренощувал три пъти преди да се върне в Дадя.

Най-сериозният проблем и голям риск за птиците остават опасните електропроводи „Кипилово“ и „Тича“. След среща с ЕВН в Сливен се очаква скорошно изолиране и обезопасяване на най-рисковите стълбове. Междувременно в района загубихме вече 16-ия лешояд.