Fund for Wild Flora and Fauna

Опасните електропроводи в района на Котленска планина бяха обезопасени

В резултат на съвместни дейности между проекта „Нов живот за лешоядите” и ЕВН България приключи работата по обезопасяване на рискови стълбове в Котленска планина. Дни преди да излетят карталите, успяхме да минимизираме риска от токов удар за тях и белоглавите лешояди в района. Бяха поставени специални съоръжения – метални гребени, бодливки и изолиращи съоръжения, които недопускат птиците да кацат по стълбовете и ли предпазват от контакт с проводниците.

Електропреносната мрежа, поддържана от ЕВН България, в района на Котленска планина уби 16  белоглави лешояда, освободени от ФДФФ и Зелени Балкани в района. Заплахата беше надвиснала и за черните лешояди, коити ще бъдат освободени през 2018 и 2019 година.

На 19 април беше проведена среща в КЕЦ Сливен на ЕВН с екипа на ФДФФ. Добрите намерения на ръководството на ЕВН за изолиране на опасните трасета се превърнаха в добри резултати. Монтираните съоръжения са предоставени безвъзмездно от ФДФФ в партньорство със Зелени Балкани, в рамките на проект „Нов живот за лешоядите” LIFE14NAT/BG/649, а разпределителното дружество обезпечи изключването на електрическото захранване, човешкия и технически ресурс за извършване на дейностите.