Fund for Wild Flora and Fauna

Текуща информация за наблюденията си в районите на реинтродукция на едрите видове лешояди

16.05.2017 Екипите на Фонд за дивата флора и фауна, Зелени Балкани и Дружество за защита на хищните птици, част от проекта Светло бъдеще за черния лешояд LIFE14 NAT/BG/649, докладват:

В ПП „Врачански Балкан“ са наблюдавани общо шест обитаеми гнезда на белоглави лешояди. В четири гнезда има малки, които възрастните белоглави лешояди хранят и пазят с крила от слънцето. Две от гнездата са в дълбоки ниши, няма видимост и все още не може да каже със сигурност на какъв етап е гнезденето при тези двойки. Над Враца има други две гнезда. За 2017 г. до момента с тях общият брой на сигурните гнезда е осем, а на излюпените малки- шест.

Източна Стара планина- Седем двойки лешояди мътят в района на Котленска планина, като до момента има 4 излюпени малки. Има наблюдения и заснемани с фото капан на картал и два египетски лешояда на площадката за подхранване на ФДФФ. Единият египетски лешояд е възрастен и беше наблюдаван и миналата година там. За трета поредна година имаме налични три вида лешояди в Котленска планина.

В Кресненското дефиле, за жалост, размножителният период бе провален, след случая на залпово отравяне през март и април. В момента има наличие на 15 белоглави лешояда, от които шест за оцелели птици от реинтродукцията и ядрото, което беше формирано преди инцидента. Останалите са гости от чужди колонии.

За допълнителна информация:

За района на ПП „Врачански Балкан“ – Георги Стоянов, Дружество за защита на хищните птици . моб.тел. 0888734503

За района на Кресна– Емилиян Стойнов, Фонд за дивата флора и фауна – моб.тел. 0878573841

За района на Котленска планина- Лъчезар Бончев, Фонд за дивата флора и фауна- моб.тел. 0878573900

За района на Сините камъни – Елена Стоева, Зелени Балкани – моб.тел. 0887574699