Fund for Wild Flora and Fauna

Котел

Мащабно бъдещо изолиране на опасни стълбове в Западна България беше дискутирано на среща с ЧЕЗ

Мащабно бъдещо изолиране на опасни стълбове в Западна България беше дискутирано на среща с ЧЕЗ

Екипът на „Нов живот за лешоядите“ се срещна със служители с ръководни функции на електропреностната компания ЧЕЗ. Презентирани и дискутирани бяха проблемите на наличната електропреносна мрежа за хищните птици. Емилиян Стойнов, председател на Фонд за дивата флора и фауна и…

Започна гнездовият сезон за белоглавите лешояди в Кресненския пролом и Стара планина

Започна гнездовият сезон за белоглавите лешояди в Кресненския пролом и Стара планина

Февруари 2017 Кресненски пролом– една двойка мъти, две се готвят да снесат, а три други се колебаят, дали да загнездят в Дефилето или на Демир Капия в Македония. Първите три споменати двойки са само от птици пуснати в Дефилето. Втората…

Международно преброяване на лешоядите. Белоглавия лешояд се увеличава на Балканите

Международно преброяване на лешоядите. Белоглавия лешояд се увеличава на Балканите

Преброяването се провежда в началото на зимата, когато започва размножителния период на лешоядите. Целта е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, както и тяхната възрастова структура. В България ежегодният мониторинг обхваща Източни Родопи, Стара планина…

Жертва на електропреносна мрежа в Котел е успешно размножаващ се женски лешояд

Жертва на електропреносна мрежа в Котел е успешно размножаващ се женски лешояд

След получен сигнал до екипа ни бе установено, че е намерен мъртъв женският лешояд, маркиран с крилни марки и пръстен К5R, внесен от Испания и освободен през  2012 г. в Централен Балкан. По-късно, като вече възрастната птица, K5R сформира двойка с…

Египетският лешояд се завръща на местата за реинтродукция на белоглавия лешояд в Котленска планина, Кресненския пролом и Врачански Балкан, въпреки че намалява на Балканите.

Египетският лешояд се завръща на местата за реинтродукция на белоглавия лешояд в Котленска планина, Кресненския пролом и Врачански Балкан, въпреки че намалява на Балканите.

Тази тенденция е от няколко годинии, след старта на реинтродукцията на белоглавия лешояд и съответно подобряване на условията за лешоядите в целевите територии, но тази година (2016) за първи път в Котел еднин възрастен египетски лешояд престоя през целия размножителен сезон от 13.04.2016 до днес (15.08.2016) вкл. През месец…

Картали едновременно в Котел и Кресненския пролом

Картали едновременно в Котел и Кресненския пролом

6.06.2016 – Картал има и на двете площадки на ФДФФ- в Котел и в Кресненския пролом, по едно и също време. Екипите ни се радват на редките наблюдения, които все повече зачестяват и доказват огромното значение на местата за подхранване…

Отново три вида лешояди в Котел!

Отново три вида лешояди в Котел!

За пръви път площадката за подхранване бе посетена и от черен лешояд, маркиран с крилнамарка от Природен парк Дадя, Гърция .В момента, в котленско се наблюдават над 40 белоглави лешояди, като някои от тях са гости от Хърватия, други са маркирани…

Шест новоизлюпени белоглави лешояди в Котел

Шест новоизлюпени белоглави лешояди в Котел

Достигнат е нов рекорд на излюпени малки в Котел. Шест белоглави лешоядчета видяха бял свят, като 100% от снесените яйца се излюпиха. Те са разпределени в две отделни колонии в Котленска планина. За първи път беше маркирано с пръстен и…

Малко на белоглав лешояд се излюпи в Котел за първи път от 1971 година насам.

Малко на белоглав лешояд се излюпи в Котел за първи път от 1971 година насам.

Първото бебе на белоглави лешояди от новата история на вида в Източна Стара планина се излюпи. Това установи Лъчезар Бончев от Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ), който работи по проект „Нов живот за лешоядите”. Над 8 двойки са…

Размножителен сезон 2016 на новосъздадените лешоядски колонии в България

Размножителен сезон 2016 на новосъздадените лешоядски колонии в България

Новите колонии вече представляват повече от 20% от националната популация на белоглавия лешояд, която пък (заедно с Източни Родопи) през 2016 г. премина психологическата граница от 100 двойки. Общо 24 двойки, разделени в 6 колонии, са установени в три от…