Fund for Wild Flora and Fauna

Кресненско дефиле

Лешоядите в Кресненския пролом- актуален брой и движения

Лешоядите в Кресненския пролом- актуален брой и движения

Лятото за колонията белоглави лешояди от Кресненския пролом премина високо в Пирин. Националният парк и пашуващите стада в него успяха да изхранят лешоядите близо три месеца. Отчитаме това като голям успех в усилията ни да направим колонията по-самостоятелна и устойчива…

Проектът „Живот за Кресненския пролом“ взе участие в конференцията „ Бъдещето на дива Европа“ в Университета на Лийдс, Великобритания

Проектът „Живот за Кресненския пролом“ взе участие в конференцията „ Бъдещето на дива Европа“ в Университета на Лийдс, Великобритания

Конферецията „Бъдещето на дива Европа“ се проведе на 12-14 септември, 2016 в Университета на Лийдс, където лектори и дебатьори, учени и практици, от целия континет обсъждаха дали има бъдеще дивата Европа в състояние на увеличаващото се население и нуждата от…

Белоглавият лешояд отново е част от фауната на Стара планина и Пирин, след 60-годишно отсъствие

Белоглавият лешояд отново е част от фауната на Стара планина и Пирин, след 60-годишно отсъствие

11 малки излюпени във Врачански Балкан, Източна Стара планина и Кресненския пролом увеличават националната популацията на вида с 25% и заеманата площ с 200%. През 2016г. България отбелязва значителен принос за опазване на европейското природно наследство. Това става, след като…

Египетският лешояд се завръща на местата за реинтродукция на белоглавия лешояд в Котленска планина, Кресненския пролом и Врачански Балкан, въпреки че намалява на Балканите.

Египетският лешояд се завръща на местата за реинтродукция на белоглавия лешояд в Котленска планина, Кресненския пролом и Врачански Балкан, въпреки че намалява на Балканите.

Тази тенденция е от няколко годинии, след старта на реинтродукцията на белоглавия лешояд и съответно подобряване на условията за лешоядите в целевите територии, но тази година (2016) за първи път в Котел еднин възрастен египетски лешояд престоя през целия размножителен сезон от 13.04.2016 до днес (15.08.2016) вкл. През месец…

Въведохме прототипен предавател за следене на лешояди

Въведохме прототипен предавател за следене на лешояди

Нов GPS/GSM предавател за следене на лешояди, по поръчка на ФДФФ и проекта Живот за Кресненския пролом, беше изработен като прототип от литовската компания Ornithela. В момента той е монтиран на белоглав лешояд и е в пробен период. Той е…

Два възрастни египетски лешояда в Кресненския пролом

Два възрастни египетски лешояда в Кресненския пролом

На 14.07.2016 за първи път през 2016 бяха наблюдавани два египетски лешояда в Кресненския пролом. И двете птици са почти възрастни и бяха надлежно заснети от Христо Пешев/ФДФФ. До момента на площадката за подхранване на лешояди на ФДФФ в Кресненското…

Два белоглави лешояди убити от ток в Креснеското дефиле

Два белоглави лешояди убити от ток в Креснеското дефиле

На 21 юни екипът на „Живот за Кресненския пролом“ откри два белоглави лешояда- убити от ток в два поредни дни на различни електропроводни стълбове в Кресненското дефиле. Птиците се едногодишни, преминаващи през района по време на тяхната миграция и скитане.…

Картали едновременно в Котел и Кресненския пролом

Картали едновременно в Котел и Кресненския пролом

6.06.2016 – Картал има и на двете площадки на ФДФФ- в Котел и в Кресненския пролом, по едно и също време. Екипите ни се радват на редките наблюдения, които все повече зачестяват и доказват огромното значение на местата за подхранване…

Маркирахме първия излюпен белоглав лешояд в Кресненския пролом

Маркирахме първия излюпен белоглав лешояд в Кресненския пролом

Първото излюпено малко в пролома беше маркирано от екип алпинисти в гнездото. За това чакат още две лешоядчета, които са още малки на ръст за монтиране на пръстен и крилометка. Маркирането на птиците е важно, за да бъдат разпознавани при…

Три LIFE проекта на Зелени Балкани и ФДФФ участваха в международна среща по отровите в Атина, Гърция

Три LIFE проекта на Зелени Балкани и ФДФФ участваха в международна среща по отровите в Атина, Гърция

Срещата бе организирана от Европейската Комисия и NEEMO и целеше да събере LIFE проектите, които имат дейности или опит, свързани с борбата срещу нелегалното използване на отрови. Международната среща се проведе на 19-20.05.2016 г. в Атина, Гърция, като домакини бяха…