Fund for Wild Flora and Fauna

План за действие за опазване на лешоядите на Балканския полуостров (BVAP)

logo_BVAPПрез 2002 е създаден Балкански план за опазване за лешоядите, подкрепен от няколко НПО, министерствата на екологията на балканските държави и редица чужди организации и донори. Заедно с българските ни партньори от ДЗХП, Зелени Балкани и БДЗП и под ръководството на Фондацията за черния лешояд- Испания и Фондация Екообщност, Планът се разгърна в мащабен проект за опазване и връщане на лешоядите на Балканите. Екип от четири български НПО премина през обучение по реинтродукция на белоглав лешояд във Франция. Това нямаше да се случи без финансовата подкрепа на Франкфурстското Зоологическо Дружество и немската организация ДБЮ. В рамките на Плана, започнахме подготовката на района за по-интензивно пускане на птици. Осъществявахме информационни кампании сред ловци и фермери и създадахме нова програма на ФДФФ- Антиотрови.

В периодът 2000-2005, екипът на ФДФФ успя да въвлече македонски природозащитници в опазването на хищните птици, като създадохме ФДФФ- Македония. За младата организация се организираха срещи, обучения, откриване на офис в град Кавадарци, закупуване на техника и автомобил и финансиране. В балканска среща за състоянието на лешоядите през 2001 събрахме природозащитници от 5 държави и 12 организации и интситуции. Инвестициите в развитието на гражданска организация бяха изключително успешни, тъй като в страната те се брояха на пръсти и все още са малко в сравнение с активността в България. Това е и първата организация от Македония въвлечена в изпълнението на Балкански план за опазване на лешоядите през 2002.

Създаването на уникална програма за компенсиране щети от хищници от ФДФФ започна през 2002 година. Раздаването на живи животни на мястото на убитите от вълците е природозащитна мярка за намаляване конфликта между животновъдите и хищниците, който пък води до залагане на отрови и убиване на редки и застрашени видове, като лешояди и орли. През 2004 програмата влезе в Балкански план за опазване на лешоядите.

През 2010 стартира европейски проект Завръщане на лешоядите в България, финансиран от Програмата ЛАЙФ+ в НАТУРА 2000 зоните, за връщане на белоглавите лешояди в Стара планина. Проектът е в партньорство на Сдружение Зелени Балкани и ФДФФ.

През 2009-2010 започна и реинтродукцията на белоглав лешояд в Кресненския пролом. Нов ЛАЙФ+ проект е стартиран през 2012- Живот за Кресненския пролом