Fund for Wild Flora and Fauna

Карталчетата Боян и Острава излетяха в Котел. Наред е Рига.

От 15 август, карталчетата Боян ( на 110 дни) и Острава (на 119 дни) пишат новата история на вида в Стара планинаСлед прекарани 22 дни в хака в Котленска планина, те отлетяха. Първо скочиха от изкуственото гнездо и пешеходно стигнаха до най-високата точка на скалата. Стоят заедно и упражняват полета си. Карталите са в компанията на див черен лешояд, пребиваващ в района от дни. Към компанията на картали се присъединиха с интерес египетски и белоглав лешояд на 3-4 години, които се опитваха да кацнат до тях. Острава беше прогонена от бездомно куче, на което Боян устоя и остана. Това ги раздели за известно време в района.

Отлитането на Боян и Острава дава възможност на екипа ни да настани в гнездото Рига, третото младо карталче, което ще излети след около 20 дни в природата. Новият дом на Рига, доставен от Проекта в страната ни от едноименния зоопарк в столицата на Латвия, беше скоро посетен от дивият картал.

Очакваме скоро птиците да се захранят добре, вече сами.

Дейностите за възстановяване на черния лешояд в Стара планина  са част от проект LIFE14 NAT/BG/649 Светло бъдеще за черния лешояд.  Проектът обединява усилията на партньори от четири европейска страни – Зелени Балкани – Стара Загора, Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ) и Дружество за защита на хищните птици (ДЗХП) от България, Фондацията за опазване на лешоядите (VCF) от Холандия, Junta de Extremadura от Испания и Euronatur от Германия. Той предвижда възстановяването на черния лешояд в България, с внасяне и освобождаване на птици от Испания, подобряване на условията за гнездене и хранителната база, подпомагане на местните животновъди, намаляване на заплахите и развитие на националните капацитети.