Fund for Wild Flora and Fauna

Нов рекорд – между 26 и 38 двойки белоглави лешояди гнездят в Стара планина. Врачански Балкан се представя най-добре от новите места за вида.

Нов рекорд – между 26 и 38 двойки белоглави лешояди гнездят в Стара планина. Врачански Балкан се представя най-добре от новите места за вида.

Първи резултати от размножителния сезон на белоглавите лешояди в реинтродуцираните колонии за 2019 г.

Нова – трета колония на белоглавия лешояд се е формирала в Природен парк „Врачански Балкан” през 2019 г. и към момента 14 двойки са снесли и мътят яйцата си. Десет от тях са в северните части на Парка, а по две двойки гнездят в другите две колонии в източните части. Още 4 двойки проявяват гнездова активност. Така по първоначални данни за 2019 г. гнездовата популация на белоглавия лешояд вав Врачански Балкан е общо 14-18 двойки.

След около 50-годишшно отсъствие, белоглавият лешояд започна да гнезди отново в ПП „Врачански Балкан“ през 2015 г., в следствие на успешното му повторно въвеждане (реинтродукция), чрез освобождаване на индивиди след 2010 г. Оттогава броят на гнездящите двойки ежегодно нараства.

В Източна Стара планина, три отделни колонии се формирани в Котленска планина, където през 2019 г. загнездиха 12 двойки, а още 7 проявяват гнездова активност. Една двойка проявява гнездова актовност в района на Природен парк „Сините камъни”. Макар 3 двойки да се отказаха от мътене поради ранно загнездване и последващи неблагоприятни метеорологични условия, те все още имат шанс за повторно снасяне на яйца. Така броят на гнездовата популация на белоглавия лешояд в Източна Стара планина в началото на 2019 г. е 12 -20 двойки.

В Кресненския пролом, ранно загнездилата двойка се отказа при влошаване на времето в средата на февруари. Две двойки проявяват гнездова активност към момента.

Така общият брой на реинтродуцираните след 2010 година колонии на белоглавия лешояд става 7, а броят на двойките 27-40.

С интерес очакваме данните от колегите за автохтонната популация на вида в Източни Родопи за да разберем, дали ще бъде преодоляна психологическата граница от 150 двойки на вида в страната.