Fund for Wild Flora and Fauna

Природозащитниците са борят с бедствието в Кресненския пролом. Пожарът заплашва биоразнообразието и дългогодишния им труд…

2017 г. беше трудна за екипите на Фонд за дивата флора и фауна и Зелени Балкани. След като колонията белоглави лешояди в Кресненския пролом беше почти напълно унищожена, вследствие на незаконното използване на отрови, пожарът, който върлува в района е нова заплаха за дългогодишния им труд в района. Пожарът засегна над 16000 дка в района на национален парк Пирин и се приближи на критична близост до село Ракитна, където е базата на Фонда за дивата флора и фауна. Вследствие на близо 20-годишен труд, Организацията успя да изгради край селото Център за диви животни. Там се намира площадката за подхранване на белоглави лешояди, волиера с редките птици, местообитания на сухоземни костенурки, ограждение с 20 елени (внесени и размножавани от ФДФФ), моделна ферма от рядката порода Късорого родопско говедо, посетителска база. Целият труд на природозащитниците бе застрашен от стихийния пожар, който вече четири дни вилнее в района. Общо 400 души (по данни на медиите) участваха в ограничаването на пожара. Екипът на ФДФФ също взе активно участие в спиране на огъня от северната страна на пролома, като бяха използвани служебни високопроходими автомобили, с които служители и доброволци помагаха на пожарникарите. От южната старана на пожара институциите можеха да разчитат на екипа и доброволците от СНЦ Балкани, които имат Център за хищници в с. Влахи. Във Влахи застрашени от изгаряне бяха загражденията за вълци и мечки, фермата с уникалните дългокосмести кози, както и Образователния център, в който цяло лято се провеждат природозащитни лагери за деца от района.
Природозащитниците амармират, че пожарът, избухнал в Кресненското дефиле унищожи не само огромна площ от гората, но и причини смъртта на стотици нейни обитатели – сухоземни костенурки, таралежи, змии, зайци и др., наруши повърхностния почвен слой и представлява сериозна заплаха за биоразнообразието в района. Пожарът обхвана две от зоните от НАТУРА 2000 – Кресна и Кресна-Илинденци, които са едни от местата с европейско природозащитно значение в страната.

Природозащитниците, които живеят и работят в района, ще продължат да оказват съдействие на институциите и да участват непосредствено в погасяването на пожара, като разчитат на подкрепата на граждан и доброволци да бъде съхранен дългогодишния им труд.