Fund for Wild Flora and Fauna

ИЗЯВЛЕНИЕ от Фонд за дивата флора и фауна (ФДФФ)

Във връзка със задържането под арест на Костадин Митев за непредумишлено подбуждане на пожара в Кресненския пролом
Какво работи Костадин за ФДФФ?
Костадин е нает на трудов договор от 02 март 2017 със срок на изпитване от 6 месеца. Това е част от подхода на ФДФФ да наема местни хора в своите проекти и да създава зелени работни места в районите си на действие. Пастирът се грижи за 70 животни от рядката порода Родопско късорого говедо. Проектите на ФДФФ в Кресненския пролом са давали хляб, постоянно или временно, на десетки местни жители, което прави екотуризма и природозащитните дейности в селата Ракитна и Мечкул като най-голям частен работодател в обезлюдяващия се район.
Дали Костадин е запалил пожара в Кресненския пролом?
Костадин работи като пастир от няколко години в този район, а откакто е нает от ФДФФ има и проведен инструктаж от фирма за трудова медицина, както и такъв за вижданията на ФДФФ за пасищно отглеждане на стадото по природосъобразен, безопасен и безконфликтен начин.
ФДФФ не можем да коментираме неговите действия, нито първоначално направените от него и обявените от Прокуратурата самопризнания. Назначен му е служебен адвокат, но ФДФФ ще му предложи нает адвокат, тъй като за нас е най-важно да се установи истината, каквато и да е тя. Ще съдействаме на прокуратурата и ще участваме активно в съдебния процес. Свидетествата за това, какво се е случило на 24.08.2017 по обяд в Кресненския пролом и следващите часове и дни, са противоречиви.
Какво прави ФДФФ в Кресненския пролом?
ФДФФ сме инвестирали средства и усилия в опазването и възстановяването на биоразнообразието в близост до селата Ракитна и Мечкул и целия район на Кресненския пролом повече от 15 години. Възстановихме един изчезнал от района вид – белоглавия лешояд и сме на път да разселим елен лопатар. Третият регистриран от МОСВ в България Център за диви животни, е този на ФДФФ в село Ракитна, където сме построили съоръжения за отглеждане на лешояди и елени, и рехабилитираме костенурки.
Поддържаме площадка за подхранване на лешояди, където годишно се изнасят около 40 тона трупове на умрели селскостопански животни от общините Симитли, Кресна и Благоевград. При стриктно спазване на законодателството, животинските трупове се предоставят за храна на лешоядите, като по този начин подпомагаме фермите, които иначе трябва на свои разноски и често по нерегламентиран начин да ги унищожават или оставят по труднодостъпни места по пасищата.
Фермата ни за Родопско късорого говедо, което развъждаме с цел създаване на поголовие и разпространяването му в района, като порода и вид животни, които ще са по-малко уязвими от нападения от вълци (местен проблем, за решаването на който работим от повече от 15 години), е повече природозащитна и демонстрационна, отколкото чисто земеделска или бизнес практика.
През март 2017 година, новосъздадената колония от белоглав лешояд беше почти напълно унищожена, чрез криминално използване на отровни примамки. За съжаление, от случая с тровенето, при който бяха унищожени около 30 белоглави лешояди, а от РИОСВ-Благоевград и ФДФФ локализирахме с точност мястото на деянието и това беше доказано с токсикологични изследвания поръчани от БАБХ в Испания, все още няма държавно обвинение.
Не вярваме да има връзка между двете наблагополучия сполетяли нашия екип в последната половин година, но се надяваме Прокуратурата да се представи на високо професионално ниво и да представи достоверни версии и за причините за пожара, но и за проблема с отравянето на лешоядите, които независимят Съд да приеме и отсъди в полза на истината.