Fund for Wild Flora and Fauna

Белоглавият лешояд К4N обедини усилията на природозащитниците и потвърди ефективността на системата за ранно предупреждение на Ветроенергиен парк „Свети Никола”, край Каварна.

Белоглавият лешояд К4N, който беше освободен на 14 септември 2017 от волиерата в Природен парк „Сините камъни”, като част от програмата за възстановяване на вида в Стара планина, прекара повече от месец в лутане из Източна България. При освобождаването си, птицата беше екипирана със сателитен предавател, и нейното движение се следеше постоянно.

Така разбрахме, че К4N закратко посети и Румъния, където пренощува в района на Тулча, откъдето навръщане се оказа сред ветрогенераторите в близост до град Шабла. Известно е, че едрите реещи птици, в близост до такива съоръжения са в опасност от сблъсък, затова отговорните собственици на ветропаркове прилагат системи за минимизиране  на този риск.

Когато беше установено, че е кацнала насред ветроенергиен парк, край Шабла, от екипа на проекта „Нов живот за лешоядите” беше пуснато съобщение в една от най-популярните по темата групи във Фейсбук „Птиците в България” с молба към намиращите се на близо природолюбители да отидат до мястото и да видят в какво състояние е птицата и дали има нужда от помощ.

Системата за ранно предупреждение на Ветроенергиен Парк „Свети Никола“ спаси живота на белоглавия лешояд К4N.

На 08 октомври 2017 година дежурните полеви орнитолози от Ветроенергиен парк „Свети Никола“ Янко Янков и Кирил Бедев научили от социалните мрежи за бедстващия в района на с. Горичане, община Шабла белоглав лешояд. По предоставените координати, птицата е открита от тях в селскостопанска нива във влошено общо състояние. Предприети са действия за осигуряване на храна и охрана на птицата. В следващите два дни, въпреки лошите метеорологични условия – силен вятър и валежи, птицата е хранена няколкократно и е възстановила енергийният си баланс. С настъпилото затопляне е напуснала първоначалното си положение. Със съвместните усилия на полевия орнитологичен екип на ВЕП „Свети Никола“ и операторите на ветропаркове в региона, е предприето координирано спиране на турбини по пътя на все още неопитния белоглав лешояд. Това спиране на ветрогенераторите е част от работата на системата за ранно предупреждение, прилагана във ВЕП „Свети Никола” от въвеждането на парка в експлоатация през 2010 година.

По-късно бяха получени точни координати от екипа на проект „Нов живот за лешоядите“, и се установи че белоглавият лешояд е напуснал безпрепятствено района на ветроенергийните паркове край Шабла и Калиакра.

Процесът на адаптация към живот в природата продължи още няколко дни, като птицата на няколко пъти се озоваваше близо до площадките за подхранване на лешояди в Източна Стара планина, но накрая е била увлечена от ято мигриращи птици (малки кресливи орли и/или черни щъркели), с които е стигнала до Странджа. В района на Лозенец на 15 октомври е била уловена от местни жители и предадена за рехабилитация в Центъра за диви животни на Зелени Балкани в Стара Загора. След захранване и едномесечно възстановяване, птицата ще бъде освободена отново в Източна Стара планина. Досегашният опит показва, че при повторно освобождаване птиците много по-добре и успешно се адаптират в природата.