Fund for Wild Flora and Fauna
Spring visitors in Kresna gorge

Spring visitors in Kresna gorge

With the arrival of spring, the free of raising young vultures have started again their long-distant flights, driven by the good weather conditions. In Kresna Gorge once more we have guests, like the vulture K53 which comes from Vrachanski Balkan.…

Централен Балкан

Централен Балкан

Централен Балкан, м. “Синаница”, лятото на 2009 година. Свлачището в средата на снимката се е образувало след период от почти 20 години, в които е липсвала паша на добитък в района. След въвеждането на паша на овце през 2008, пътечките…

Умрелите животни в безлесната зона са достъпен източник на храна за лешояди и други мършояди, като скални и царски орли и гарвани

Умрелите животни в безлесната зона са достъпен източник на храна за лешояди и други мършояди, като скални и царски орли и гарвани

Умрелите животни в безлесната зона са достъпен източник на храна за лешояди и други мършояди, като скални и царски орли и гарвани